Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.  

Regulamin

1. Właścicielem sklepu internetowego KiwiZoo.pl jest firma:

Mega Zoo M.K. Jabłonowscy Spółka Jawna

ul. Romualda Traugutta 5

05-205 Ostrówek

NIP: 1251269869

Regon: 015530137

KRS: 0000226075

2.Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy KiwiZoo.pl.

3.Sklep internetowy KiwiZoo.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4.Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

5.Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

II Rejestracja klientów

 

1.Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu KiwiZoo.pl.

2.Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne, które osiągnęły pełnoletniość oraz podmioty gospodarcze.

3.Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, żeby sposób realizowania zamówienia przebiegł pomyślnie.

4.Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

 

III Składanie zamówienia

 

1.Kupujacy może złożyć zamówienie poprzez:

a)kliknięcie ikony „kup”  zamieszczonej pod produktem oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: www.kiwizoo.pl

b)kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: info@kiwizoo.pl

c)kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz.  10:00 do 15:00

2. Po złożeniu zamówienia przez kliknięcie ikony „kup”  zamieszczonej pod produktem  oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: www.kiwizoo.pl

 Klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.

 

3. Dane Klienta wpisywane do formularza muszą być autentyczne, prosimy również aby dodawać numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu z klientem.

4.Wpłata pieniędzy na konto bez uprzedniego zamówienia towaru nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.  Zamówienia niezłożone przez stronę sklepu, mail lub telefon nie będą realizowane.

 

IV Realizacja zamówienia

 

1.Natychmiast po złożeniu zamówienia klient otrzyma maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.Zamówenie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

3. Sposób realizacji zamówienia w przypadku braku towaru:

a) częściowa realizacja zamówienia

b)wydłużony czas oczekiwania

c)anulowanie całości zamówienia

4.Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów magazynowych.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

6. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych prze firmę Siódemka w celu doręczenia przesyłki.

7.Istnieje możliwość odbioru osobistego w godzinach 9:00- 15:30 pod adresem : Warszawa 03-816 ul. Chodakowska 53/57


V. Koszt i czas realizacji zamówienia


1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.

2.Każdy produkt posiada oznaczenie, jaki jest przewidywany czas na przygotowanie przesyłki i przekazanie jej kurierowi lub przygotowanie do odbioru osobistego, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla tego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z pkt 5 - 6 ust. VI Regulaminu.

4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru z Punktu Odbioru znajdującego się przy ul. Chodakowskiej 53/57, 03-816 Warszawa, w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

5. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień:

5.1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
• firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.
• odbiór osobisty w Punkcie Odbioru u. Chodakowska 53/57, 03-816 Warszawa Praga Południe, przewidywany czas dostawy: tego samego dnia roboczego

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

7. Dostawa gratis przy zamówieniu powyżej 99 zł, poniżej 99 zł dostawa płatna 15 zł.
 

VI. Prezentacja produktów

 

1.W przypadku niezgodności towaru z opisem i fotografią Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę KiwiZoo.pl

2.Wszystkie ceny towarów w sklepie KiwiZoo.pl są cenami brutto i zawierają  podatek VAT. Ceny towarów wyrażone są w polskich złotych.

3.Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie KiwiZoo.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela strony.

4.Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

 

VII. Reklamacje

 

1. Każdy zakupiony w sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać zgłoszone e-mailem na adres: info@kiwizoo.pl, z wyszczególnionymi:

a)Imię i nazwisko,

b)numer zamówienia

c)opis niezgodności towaru z umową,

d)datę zakupu

3.Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji .

4.Reklamacje można składać telefonicznie pod numerem: 602-451-451, a także mailowo pod adresem e-mail: info@kiwizoo.pl.

5.Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie. Gwarantujemy, że w ciągu 24-48h otrzymasz informację telefoniczną z decyzją w Twojej sprawie.


VIII. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

  2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:  A: wiadomością e-mail, na adres info@kiwizoo.pl B: w formie pisemnej, na adres Traugutta 5, 03-816 Warszawa

  3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

  4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: A: dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz B: bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), C: kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

  5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  8. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

 

IX.  Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a KiwiZoo.pl

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką Faktury VAT lub paragonu. Wcześniejsze zamówienia klient może zobaczyć na stronie sklepu KiwiZoo.pl w ramach konta po zalogowaniu.

3. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2018r. i dotyczy wszystkich zamówień po tym dniu.